Mitä maallikko saa tehdä

Tavallinen sähkönkäyttäjä saa säädösten mukaan tehdä normaalin sähkölaitteen käyttämisen lisäksi vain eräitä pieniä käyttötoimenpiteitä ja sähkötöitä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä. Näissäkin töissä vaatimuksena on, että töiden tekijä on kyseisiin töihin ja niiden sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.

Sallittuja käyttötoimenpiteitä

 • Tulppasulakkeen vaihto
 • Katkaisijan saattaminen toimintakuntoon
 • Valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
 • Jännitteettömyyden toteaminen jännitteenkoettimella tai mittarilla, kun tehdään jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja töitä
 • Vikavirtasuojan toiminnan testaus testipainikkeesta ja asettaminen toiminta-asentoon

Sallittuja korjaus- ja asennustöitä

Seuraavat työt ovat säädösten mukaan sallittuja henkilölle, jolla ei ole muodollista sähköalan ammattitaitoa, mutta on riittävästi perehtynyt töiden tekemiseen:

 • Yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko
 • Sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto
 • Valaisimen liitäntäjohdon välikytkimen vaihto
 • Sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli ”sokeripalalla”
 • Sisustusvalaisimen lampunpitimen vaihto
 • Valaisinliittimen eli ”sokeripalan” korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä valaisinliitinpistorasian vaihto
 • Valaisinpistotulpan asennus ja tulpan vaihto
 • Jännitteettömien pistorasioiden kansien ja rasiakytkimien kansien irrottaminen esim. maalaamisen ja tapetoinnin ajaksi ja kansien vaihto
 • Suojajännitteisten laitteistojen (esim. aurinkopaneeli-, lämmitys- tai valaisinjärjestelmät) asentaminen valmistajan tai tavarantoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti
 • Harrastustoimintana tehtävä sähkölaitteiden kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjasta ja tällaisen laitteen korjaaminen

Muita sallittuja töitä

 • Omakotitalon antennin asentaminen
 • Sähkölaitteiden mekaanisten osien korjaaminen, esim. pesukoneen letkun vaihto, edellyttäen, että laitteen muut ominaisuudet, kuten kosketus-, häiriö- ja vesisuojaus, eivät muutu
 • Luotettavasti ja kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen sähköasennusten purku
 • Kaapeliojan kaivaminen ja kaapelin veto maahan. Ennen kaapeliojan peittämistä on sähköalan ammattilaisen todettava, että työ on tehty asianmukaisesti.

Lisäksi normaali sähkönkäyttäjä saa tehdä avustavia töitä sähköalan ammattihenkilön välittömästi valvomana.

Osa edellä mainituista töistä on sellaisia, että niiden tekeminen ei ole käytännössä järkevää. Esimerkiksi jatkojohdon tekeminen on sallittua, mutta jatkojohtoon tarvittavat osat maksavat enemmän kuin valmis jatkojohto. Käytännössä vain pitkä jatkojohto kannattaa korjata vaihtamalla pistotulppa tai pistorasia. Rikkoutunut pistotulppa voidaan vaihtaa myös sähkölaitteen liitäntäjohdosta.

Sähkölaitteiden tuunaaminen

Kiinnostus vanhojen sähkölaitteiden, erityisesti valaisimien, uusiokäyttöön ja omatoimiseen kunnostamiseen ja tuunaamiseen on kasvanut. Vaikka sähkölaitetta muokattaisiin vain omaa käyttöä varten, on sen oltava aina sitä koskevien vaatimusten mukainen. Esimerkiksi vaihdettaessa tai uusittaessa valaisimen varjostinta on varmistuttava siitä, etteivät muutokset aiheuta varjostimen tai valaisimen ylikuumentumista.